Nhớ về những ngày tháng khởi nghiệp đầy gian khó

“Cảm giác cô đơn, và áp lực từ tứ phía: gia đình, người bạn đời, tài chính, nhân viên… Tại sao những người doanh nhân (entrepreneur) phải chịu đựng những điều đó trong khi họ là người can đảm vượt…

Continue Reading