Skip to content →

Category: Uncategorized

Nếu cần trả giá, tôi mong rằng chúng ta sẽ trả giá bằng mô hôi, công sức, chất xám thay vì thất bại vì không biết điều gì đó

Sáng hôm qua là lần đầu tiên tôi làm 1 cốc sinh tố nha đam, trước đó, trong tâm trí tôi nó luôn là một…

Leave a Comment