Bạn cần biết rõ mình là ai và muốn trở thành ai.

Một trong những bước đi vô cùng quan trọng và mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc phát triển (bản thân, sự nghiệp, cuộc sống…) là hiểu rõ: mình là ai, điểm mạnh/điểm yếu, mình yêu thích…

Continue Reading