Vượt đèo Ô Quý Hồ

Sau này, khi nào gặp khó khăn thử thách, chỉ cần nhớ tới con đèo Ô Qúy Hồ và ngày hôm đó… tôi lại tự nhủ lòng mình rằng :”Khó khăn nào rồi cũng qua đi thôi! Đừng nản lòng,…

Continue Reading