Wonderful Vietnam sẽ đóng góp gì cho việc phát triển du lịch Việt Nam?

Hôm qua mình ngồi với founder của một công ty du lịch có doanh thu vài triệu $ một năm, cô bạn ấy hỏi mình :”Em đọc status của anh, tại sao anh lại tìm người làm du lịch có…

Continue Reading